Digitain

Title:Կառավարչական Հաշվառման Մասնագետ

Location:Yerevan, Armenia

Duration:Full time

Salary Range: SALARY IS NOT MENTIONED

Description:Դիջիթեյն ընկերությունը փնտրում է կառավարչական հաշվառման մասնագետի իր ֆինանսական թիմին միանալու համար։

Requirements:

• Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, հաշվապահության ոլորտում
• Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ նույն ոլորտում
• Հայերեն, ռուսերոն և անգլերեն լեզուներով գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ
• MS Office- ի գերազանց գիտելիքներ
• Ֆինանսական և/կամ հաշվապահական հաշվառման ծրագրերի (1C), ինչպես նաև ֆինանսական տվյալների վերլուծության իմացություն
• Բանակցային հմտություններ
• Բացառիկ կազմակերպչական հմտություններ
• Թվերի հետ աշխատելու կարողություն
• Թիմում աշխատելու գերազանց ունակություն
• Առաջնահերթությունների սահմանում և ժամանակի արդյունավետ կառավարում
• Աշխատանքների պատշաճ որակի ապահովում
• Լարված պայմաններում աշխատելու ընդունակություն

Responsibilities:

• Վարել կառավարչական հաշվառումը, կազմել և ներկայացնել հաշվետվություններ
• Ապահովել դրամական միջոցների հաշվառումը արտացոլելով դրամական միջոցների շարժի հետ կապված գործառնությունների ժամանակացույցը
• Ընդունել, մշակել և հաշվառել սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերը
• Մշակել ներքին հաշվետվության ձևեր
• Ապահովել գույքագրման գործընթացներն և տնտեսական գործառույթները, ինչպես նաև ապահովել տվյալների հաշվառման, մշակման և փաստաթղթաշրջանառության հոսքերը
• Հաղորդակցվել կազմակերպության այլ ստորաբաժանումների հետ և տրամադրել անհրաժեշտ հաշվետվություններ

Address:  Amiryan St., 26 Building

Views:    11