Digitain

Title:ՄՌ հաշվառման և փաստաթղթաշրջանառության մասնագետ

Location:Yerevan, Armenia

Duration:Full time

Salary Range: SALARY IS NOT MENTIONED

Description:Դիջիթեյն ընկերությունը փնտրում է ՄՌ հաշվառման և Փաստաթղթաշրջանառության մասնագետՄՌ հաշվառման և Փաստաթղթաշրջանառության մասնագետի իր թիմին միանալու համար։

Requirements:

• Բարձրագույն կրթություն, (ցանկալի է հումանիտար ոլորտում)
• Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ կադրային վարույթի և/կամ հաշվապահության ոլորտում
• ՀԾ կադրեր ծրագրի լավ իմացություն, աշխատակազմի էլեկտրոնային հաշվառման փորձ
• ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի գերազանց իմացություն
• Համակարգչային ծրագրերի կիրառական լավ իմացություն` MS (Word, Excel)
• Հայերենի գերազանց իմացություն, Անգլերեն և Ռուսերեն լեզուների իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն
• Փաստաթղթեր, ներքին իրավական ակտեր ձևավորելու փորձ
• Կազմակերպչական հմտություններ, անհատական գաղտնի տվյալների հետ աշխատելու ունակություն

Responsibilities:

• Աշխատակիցների անձնական գործերի վարույթ
• Աշխատանքային պայմանագրերի, համաձայնագրերի, ներքին իրավական ակտերի վարույթ և ընթացիկ փաստաթղթաշրջանառության իրականացում
• Աշխատակիցների տվյալների գրանցում Taxservice և ՀԾ (Wages) համակարգում
• Տեղեկանքների և այլ քաղվածքների տրամադրում
• Ոլորտին առնչվող այլ ընթացիկ աշխատանքների իրականացում

Address:  Amiryan St., 26 Building

Views:    27