Finlex LLC

Title:Կրտսեր հաշվապահ

Location:Yerevan, Armenia

Duration:Full time

Salary Range: SALARY IS NOT MENTIONED

Description:Ֆինլեքսը սպասում է եռանդով լի երիտասարդ մասնագետների, ովքեր ունեն սովորելու ցանկություն, հաշվապահության նկատմամբ սեր և թիմում աշխատելու ունակություն:

Requirements:

• Հաշվապահական, ֆինանսական, տնտեսագիտական կամ այլ հարակից ոլորտի բարձրագույն կրթություն,
• Նշված ոլորտներում աշխատանքային փորձը ցանկալի է, խրախուսվում են նաև սկսնակ մասնագետները,
• Համակարգչային հմտություններ (MS office փաթեթի իմացություն), ՀԾ,
• Հաշվային պլանի և հաշվապահական ձևակերպումների իմացություն,
• Հաղորդակցման և թիմային աշխատանքի հմտություններ,
• Զարգացած տրամաբանություն, անալիտիկ մտածելակերպ,
• Սեղմ ժամկետներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն:

Responsibilities:

• Տնտեսական գործառնությունների գրանցում, հիմնական միջոցների, ապրանքանյութական արժեքների, դրամական միջոցների, դեբիտորների և կրեդիտորների պարտավորությունների, եկամուտների և ծախսերի հաշվառում,
• Աշխատավարձերի, նպաստների և այլ հատուցումների հաշվարկի իրականացում և փաստաթղթերի կազմում,
• Սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերի ընդունում, հաշվառում և համապատասխան գրանցումների իրականացում,
• Հարկերի, տուրքերի և այլ վճարումների հաշվարկման ու փոխանցման հետ կապված գործառույթների իրականացում,
• Հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների տվյալների հիման վրա կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության տնտեսական վերլուծությունների իրականացման աշխատանքներին մասնակցություն,
• Հաշվարկների, հայտարարագրերի, տեղեկությունների և այլ հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում գլխավոր հաշվապահի հաստատմանը, վերջիններիս հանձնում համապատասխան մարմիններ,
• Պաշտոնեական պարտականություններից բխող այլ անհրաժեշտ գործառույթների կատարում:

Address:  3 H. Hakobyan str., 2nd Section, 5th floor

Views:    15