Viva-MTS (MTS Armenia CJSC)

Title:Cloud Products Development Specialist

Location:Yerevan, Armenia

Salary Range: SALARY IS NOT MENTIONED

Description:Ամպային ապրանքատեսակների զարգմացման մասնագետը օժանդակում է ապրանքատեսակների կառավարման և զարգացման գործընթացներին՝ կատարելով հանձնարարված հիմնական առաջադրանքները: Ամպային ապրանքատեսակների զարգացման մասնագետն աշխատում է ամպային ապրանքատեսակների/ծառայությունների/սակագների կամ դրանց խմբի, ինչպես նաև ամպային շուկայի b2b սեգմենտի հետ: Ամպային ապրանքատեսակների զարգմացման մասնագետը օժանդակում է ապրանքատեսակների կառավարման և զարգացման գործընթացներին՝ կատարելով հանձնարարված հիմնական առաջադրանքները: Ամպային ապրանքատեսակների զարգացման մասնագետն աշխատում է ամպային ապրանքատեսակների/ծառայությունների/սակագների կամ դրանց խմբի, ինչպես նաև ամպային շուկայի b2b սեգմենտի հետ:

Requirements:

• Բարձրագույն կրթություն բիզնեսի կամ տեխնիկական ոլորտներում,
• Բարձր միջին գնահատական մաթեմատիկայից,
• Հիմնական գիտելիքներ մարքեթինգի ոլորտում,
• Ամպային ծառայությունների հիմունքների իմացություն,
• Հայաստանյան շուկայի և բաժանորդի վարքագծի ընկալում,
• Վիճակագրության լավ իմացություն,
• Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն,
• Հաղորդակցման և բանակցային հմտություններ,
• Լավ վերլուծական հմտություններ,
• Թիմային աշխատանքի և կոնֆլիկտների կարգավորման հմտություններ,
• Համակարգչային գիտելիքներ՝ MS Office,
• Գործարար որակներ,
• Խնդիրների լուծման հմտություններ:

Responsibilities:

• Հետամուտ լինել և հետևել թիրախային ապրանքատեսակներին/ծառայություններին/ սակագներին,
• Հետևել Ամպային ծառայություններին առնչվող ապրանքատեսակների/ սակագների միտումներին,
• Անհապաղ տեղեկացնել ապրանքատեսակների, ծառայությունների, սակագների վարքագծի զգալի փոփոխությունների դեպքում,
• Կատարել ապրանքատեսակների/ ծառայությունների/ սակագների վերաբերյալ առաջարկություններ, ինչպես նաև աջակցել ապրանքատեսակների զարգացման թիմին տարեկան ռազմավարության մշակման ժամանակ,
• Կատարել գների հաշվարկներ,
• Գտնել և առաջարկել նոր, ինչպես նաև փորձի վրա հիմնված գաղափարներ,
• Տրամադրել իրականացված ծառայությունների/ տվյալների փոխանցման ապրանքատեսակների/ սակագների վերաբերյալ շաբաթական քանակական վերլուծություններ:

Address:  4/1 Argishti Str., Yerevan 0015, RA

Views:    11