Arm Petrol

Title:Accountant

Location:Yerevan, Azatutyan 14/59

Duration:Full time

Salary Range: SALARY IS NOT MENTIONED

Description:Ընկերությունը հայտարարում է Գլխավոր հաշվապահի տեղակալ թափուր հաստիքի մրցույթ: /բարձր աշխատավարձով/

Requirements:

• Աշխատանքը պահանջում է ունենալ բարձրագույն հաշվապահական,մասնագիտական (տնտեսագիտական) կրթություն կրթություն,
• Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ տվյալ ոլորտում,
• ՀՀ հարկային օրենսդրության և հաշվապահական ստանդարտների իմացություն,
• Համակարգչային հմտությունների տիրապետում, ՀԾ ծրագրի գերազանց իմացություն,
• Պատասխանատու, կարգապահ, թիմում աշխատելու ունակություն, սեղմ ժամկետներում աշխատանքը ավարտելու հմտություն:

Responsibilities:

• Վարել հաշվապահական հաշվառում ՀՀ օրենսդրությանը և ՀՀ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներին պահանջներին համապատասխան,
• Համակարգչային ծրագրով վարել հաշվապահական հաշվառում,
• Պատրաստել վճարման հանձնարարագրեր,
• Վարել հաշիվները (ինչպես ծրագրային, այնպես էլ փաստաթղթային ձևով) և կազմել հաշվետվություններ միջոցների օգտագործման վերաբերյալ,
• Պահպանել հաշվապահական փաստաթղթավորման համակարգը,
• Վարել ընկերությանը պատկանող հիմնական միջոցների և նյութական արժեքների հաշվառում,
• Ուղղորդել հիմնական միջոցների և նյութական արժեքների գույքագրման և դուրսգրման հանձնաժողովների աշխատանքներին,
• Իր իրավասությունների շրջանակներում իրականացնել այլ համապատասխան գործողություններ:

Address:  Azatutyan 14/59

Views:    15