Fast Credit Capital UCO CJSC

Title:Հաճախորդների Սպասարկման Մասնագետ / Call Center Agent

Location:Yerevan, Nork-Marash, G. Hovsepyan st. 20

Salary Range: SALARY IS NOT MENTIONED

Description:Կազմակերպությանն անհրաժեշտ է հաճախորդների սպասարկման մասնագետ` 13:00-22:00 աշխատաժամանակով։

Requirements:

- Բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է ֆինանսական ոլորտում),
- Հաղորդակցման հմտություններ,
- Կոնֆլիկտային իրավիճակներում արագ և ճիշտ կոմնորոշվելու ունակություն,
- Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
- Համակարգչային ծրագրերի (MS Office) իմացություն:

Responsibilities:

-Հեռախոսազանգերի միջոցով կատարել հաճախորդների նախնական խորհրդատվություն,
-Հաճախորդներին ներկայացնել կազմակերպության վարկատեսակները՝ համաձայն գործող կարգերի,
-Անհրաժեշտության դեպքում, ղեկավարի կամ գործընկերոջ բացակայության (արձակուրդ, անաշխատունակության թերթիկ և այլ) ընթացքում, ստանձնել նաև տվյալ աշխատակցի պարտականությունները,
-Ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարել պաշտոնից բխող այլ գործառույթներ։

Address:  Nork-Marash, G. Hovsepyan st. 20

Views:    42