Ucom LLC

Title:Եկամուտների և ծառայությունների հաշվառման խմբի ղեկավար

Location:Yerevan, Armenia

Salary Range: SALARY IS NOT MENTIONED

Description:Ucom ընկերությունը փնտրում է նոր աշխատակիցների՝ եկամուտների և ծառայությունների հաշվառման խմբի աշխատանքների կոորդինացումն ու վերահսկումը իրականացնելու համար:

Requirements:

1. Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտական ոլորտում (ՀՊՏՀ, Հաշվապահական հաշվառում ըստ ճյուղերի)
2. 2 տարվա աշխատանքային փորձ (01.07.2009թ-ից առ այսօր)
3. ՀԾ Ձեռնարկություն համակարգով աշխատելու ունակություն,
4. Համակարգչային գիտելիքներ (MS Office),
5. e-Invoicing-ից օգտվելու հմտություն,
6. Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն
7. Հաշվապահական հաշվառման, հաշվապահական ստանդարտների և օրենսդրական բազայի տիրապետում
8. ՀՀ ֆինանսների նախարարության որակավորված հաշվապահի վկայական,
9. ՀՀԱԱ քննություններ (1.1, 1.2, 2.2, 2.3)

Responsibilities:

1. Եկամուտների և ծառայությունների խմբի աշխատանքների համակարգում և վերահսկում
2. Տեղական և օտարերկրյա գործընկերներից ստացված ծառայությունների ձևակերպումների ստուգում
3. Տեղական և օտարերկրյա գործընկերներին վաճառքի ձևակերպումների ստուգում
4. e-invoicing և ՀԾ Ձեռնարկություն համակարգերում արտացոլված հաշիվների համեմատում, ամբողջականության ստուգում և թերությունների վերացում
5. Դեբիտորների և կրեդիտորների փոխմարումների և մնացորդների վերահսկողություն
6. Ձևակերպված ուղղակի և անուղղակի հարկերի հաշվառման ստուգում
7. ՀԾ Ձեռնարկություն համակարգ տվյալների բազայի ամբողջականության, անհամապատասխանատվությունների, պահեստային պատճենների, ինդեքսավորումների, դեֆրագմենտացիաների, բազայի չափերի ստուգում և կարգաբերում

Address:  Armenia

Views:    22