C&F Co LLC

Title:ՄՌԿ բաժնի օգնական

Location:Yerevan, Armenia

Salary Range: SALARY IS NOT MENTIONED

Description:Աշխատանքի ենք հրավիրում Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի օգնականի:

Աշխատանքային գրաֆիկը՝ 6-օրյա, 09:00-18:00։
Գրասենյակը գտնվում է Չարբախում:

Requirements:

• Բարձրագույն իրավաբանական կրթուրթյուն,
• Աշխատանքային օրենսգրքի իմացություն,
• Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, անգլերեն լեզվի
իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
• Համակարգչային ծրագրերի իմացություն,
• Թիմում աշխատելու հմտություն,
• Ժամանակի կառավարման հմտություն,
• Սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու կարողություն:

Responsibilities:

• Աշխատողների անձնական գործերի վարում,
• Աշխատողների տվյալների բազայի կառավարում՝ ներառյալ ամենօրյա հաճախումները, ամենամյա և անաշխատունակության արձակուրդները, աշխատողների փոխադրումները, կարգապահական տույժերը և պարգևատրումները,
• Աշխատանքի ընդունելության մրցույթների կազմակերպում,
• Իրականացնել անմիջական ղեկավարի այլ հանձնարարություններ:

Address:  43/1 Sharur str., Yerevan RA

Views:    40