C&F Co LLC

Title:Պահեստի Օպերատոր

Location:Yerevan, Armenia

Duration:Long Term

Salary Range: SALARY UP TO 150.000 AMD

Description:Փնտրում ենք պահեստի օպերատորի, ով պատասխանատու կլինի պատվիրված ապրանքները համակարգչային ծրագրերի միջոցով պահեստից դուրսգրման և դրա հետ կապված փաստաթղթաշրջանառության ապահովման համար:

Requirements:

• Սեռը իգական,
• Տարիքը` մինչև 35 տարեկան,
• Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն,
• Համակարգչային գիտելիքներ /MS office/,
• 1C ծրագրի իմացությունը ցանկալի է,
• Լարված իրավիճակում աշխատելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն:

Responsibilities:

• Վերադարձ արված ապրանքների մուտքագրում 1C ծրագիր,
• Ժամկետնանց ապրանքների մուտքագրում 1C ծրագիր,
• Պահեստի մնացորդի վերահսկում,
• Պահեստի ելքի և մուտքի փաստաթղթավորման նկատմամբ վերահսկողություն,
• Հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում համապատասխան բաժիններ,
• Անմիջական ղեկավարի կողմից տրված այլ հանձնարարությունների կատարում:

Address:  43/1 Sharur str., Yerevan RA

Views:    67