ASEDL LLC

Title:Արտադրության բաժնի ինժեներ

Location:Yerevan, Armenia

Salary Range: SALARY IS NOT MENTIONED

Description:Ըստ նախագծերի կազմակերպում է արտադրական գործընթացներն ընկերության արտադրամասերում:

Requirements:

• Բարձրագույն ինժեներական կրթություն;
• AutoCAD, MS Office ծրագրերի իմացություն;
• Թիմային աշխատանքի հմտություն;
• Տվյալների բազայի հետ աշխատանքի հմտություն;
• Արտադրության բաժնի ինժեների 2 տարվա փորձ:

Responsibilities:

• Ըստ նախագծի իրականացնում է վերլուծություն և պատվերների բաշխումն արտադրամասերին արտադրության գործընթացի կազմակերպման համար;
• Հետևում է, որպեսզի պատվերներն արտադրամասերն իրականացնեն ժամանակին ;
• Հետևում է պատվերի որակին;
• Կազմակերպում է նախագծի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքների քանակի պատվերը մատակրարման բաժնին;
• Իրականացնում է աշխատանք արտադրական գծագրերի հետ;
• Կազմում է արտադրական նյութածախս;
• Պատրաստի արտադրանքը հանձնում է Արտադրության վաճառքի բաժնին;
• Անմիջական ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարում է պայմանագրով սահմանված աշխատանքային գործառույթների հետ անմիջականորեն կապված այլ գործառույթներ, որոնք համապատասխանում են իր մասնագիտությանը կամ պաշտոնին:

Address:  Nor Nork 5th Micro-District, Artem Mikoyan St., 10 Building

Views:    49