Fast Credit Capital UCO CJSC

Title:Մաքրուհի՝ <<էրեբունի>> մասնաճյուղում

Location:Yerevan, Nork-Marash, G. Hovsepyan st. 20

Salary Range: SALARY IS NOT MENTIONED

Description:Կազմակերպության մասնաճյուղում առկա է մաքրուհու թափուր հաստիք։

Requirements:

-

Responsibilities:

• Կատարել մաքրության աշխատանքներ,
• Հետևել սրահի և տարածքների մաքրության պահպանմանը,
• Ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարել պաշտոնից բխող այլ գործառույթներ։

Address:  Nork-Marash, G. Hovsepyan st. 20

Views:    8